Admit Card Hall Tickets

⇒ Daily Job Alerts आता Whatapp वर   >> [Join करा ]

⇒ Facebook  Job Updates -Like Us On    >> [Like ]

⇒ Facebook  Job Group  Join करा  >>  [Click here To Join]

HallTickets


⇒ (MSRTC) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ सहाय्यक (कनिष्ठ) [पुनः परीक्षा प्रवेश पत्र उपलब्ध]


महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) 2017 ची प्रवेशपत्रे(Admit Card) परीक्षार्थीना लॉगइनद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.newresult


(MPSC) “सहायक कक्ष अधिकारी,विक्रीकर निरीक्षक,पोलीस उपनिरीक्षक संयुक्त पूर्व परीक्षा – 2017 “[प्रवेशपत्र जाहीर]


(MSRTC) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ [प्रवेश पत्र उपलब्ध]


(MPSC) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 2017 [प्रवेशपत्र जाहीर]


(MSRTC) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ ‘चालक कम वाहक परीक्षा 2017’ [प्रवेश पत्र उपलब्ध]


(UPSC) सिविल सर्व्हिसेस (प्रिलिमरी) परीक्षा – 2017 [Civil Services (Preliminary)] [प्रवेशपत्र उपलब्ध]


(MPSC)“लिपिक-टंकलेखक (मराठी-इंग्रजी),गट-क पूर्व परीक्षा-2017” [प्रवेशप्रमाणपत्र जाहीर.]


(MPSC) “विक्रीकर निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा – 2016” [प्रवेशप्रमाणपत्र जाहीर.]


(SSC) MTS परीक्षा 2016 [परीक्षा दिनांक पुढे ढकलण्यात आलेली आहे]

(आधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा)


MPSC “दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क पूर्व परीक्षा – 2017” [प्रवेशप्रमाणपत्र जाहीर]


(BOB)बैंक ऑफ बड़ौदा मनिपाल स्कुल ऑफ़ बैंकिंग प्रवेश परीक्षा 2017 [प्रवेशपत्र उपलब्ध]


MPSC“दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा-2017” [प्रवेशपत्र जाहीर]


B.Ed CET 2017 [प्रवेशपत्र उपलब्ध]


(NEET-2017) नीट – २०१७ चे [प्रवेशपत्र उपलब्ध]


(>>जुन्या Halltickets साठी येथे क्लिक करा<<)