Category: Govt Jobs

बृहमुंबई महानगरपालिका ‘कनिस्थ लघुलेखक (इं-नि-म)’ 2016

बृहमुंबई महानगरपालिका ‘कनिस्थ लघुलेखक (इं-नि-म)’ पदाची रिक्त पदांची परीक्षा प्रशासकीय कारणास्तव पुढे ढकळण्यात आलेली आहे....

MPSC State Service Pre Exam 2017

MPSC State Service Pre Exam 2017 MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ‘राज्य सेवा पूर्व परीक्षा-२०१७’  विज्ञापन...