Admissions Forms

⇒ Daily Job Alerts आता Whatapp वर   >> [Join करा ]

⇒ Facebook  Job Updates -Like Us On    >> [Like ]

⇒ Facebook  Job Group  Join करा  >>  [Click here To Join]

प्रवेश अर्ज


(वरच्या बाजुस सर्व जाहिराती नविन आहेत)


⇒ (SSC) 10/12 वी पास उमेदवार करीता डिप्लोमा अभ्यासक्रम प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रिया 2017-18newresult


 महाराष्ट्र आय टी आय प्रवेश 2017-18 Online अर्ज करा newresult


⇒ (MAHA-TET)हाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 जाहिर


⇒ (B.Pharmacy & Pharm.D) औषधनिर्माण शास्त्र पदवी आणि डिप्लोमा अभ्यासक्रम प्रवेश प्रकिया 2017-2018


(DTE) प्रथम वर्ष आणि थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रिया वर्ष 2017-18


 मुंबई विद्यापीठ ‘कला, वाणिज्य, विज्ञान’ शाखेसाठी प्रवेश प्रक्रिया वर्षे 2017-18


 MAH B.P.Ed CET परीक्षा 2017-18


⇒ (MS-CET 2017) इंजिनीअरिंग/फार्मसी प्रवेश परीक्षासाठी एमएचटी-सीईटी-2017


(जुने प्रवेश अर्ज खालील बाजूस दिलेले आहे)


“(फायरमन)आग विझवणारा मनुष्य प्रशिक्षण ” अभ्यासक्रम प्रवेश सूचना 2016-17 –Fireman Training Course Admission Notice 2016-17

 ITI व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील प्रवेश सूचना 2016 –DVET, Maharashtra State ITI Admission 2016-17

MAHAAGRI Admission 2016 – महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद कृषी विद्यापीठातील पदवी प्रवेश 2016-17

 प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी व तांत्रिकी शिक्षण प्रवेश अर्ज 2016-17-Engineering and Polytechnic Admissions Maharashtra  2016-17 Apply Now


स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड-४३१६०६पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा (पी.ई.टी.)२०१५(PET Exam 2015 SRTMU)


बी.एड.(नियमित) प्रथम वर्ष प्रवेश २०१५-१६-B.Ed. Admission Process 2015-16(Admission Notice)


DTE,Maharashtra state Pharmacy Admission 2015-16 (Admission Notice)


महाराष्ट्र राज्य अग्निशमन अकादमी भरती 2015- MAHARASHTRA STATE FIRE ACADEMY ADMISSIONS 2015-16[१० वी / पदवी वर कोर्सेस ]


(I st year Diploma Engg./Tech. Admission) प्रथम वर्ष पोस्ट एस.एस.सी. अभियांत्रिकी / तंत्रज्ञान प्रवेश 2015-2016 पदविका-First Year Diploma in Engineering/Technology Admissions 2015-16


महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठातील पदवी प्रवेश २०१५-१६-Maharashtra krushi Admission 2015-16


(ITI Admission)व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील प्रवेश – ऑगस्ट 2015-(I.T.I.)DVET,Maharashtra State Admission 2015.


प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी / तंत्रज्ञान प्रवेश २०१५-१६-First Year Engineering/Technology Admissions 2015-2016.


सर्व मित्र-मैत्रिणीं (ग्रुप) सोबत नक्की शेअर करा.👍